Đào tạo là chiến lược phát triển

Đào tạo là một công tác tối quan trọng của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam có một tồn tại là đào tạo nội bộ rất nhiều. Nhân viên mới tuyển vào không làm được việc do kiến thức nhà trường khác với kiến thức trong doanh nghiệp nên phải đào tạo lại, cầm tay chỉ việc. Do đó, thời gian đào tạo dài, tốn kém. Để tránh hoặc hạn chế điều này, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đưa ra quy định là không tuyển dụng ứng viên mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm thực tế.

 

Đối với các nước kinh tế phát triển, như Mỹ, Nhật, Hàn, mô hình doanh nghiệp gắn liền với trường học. Sinh viên trong quá trình học tập được thực tế tại các doanh nghiệp, hoặc trường học đào tạo theo yêu cầu, hay còn nói là “đơn đặt hàng” của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ trực tiếp tiếp xúc, đánh giá và đào tạo để sinh viên ra trường có thể làm được việc.

 

Tại Việt Nam, thời gian học lý thuyết chiếm phần lớn thời gian. Đối với sinh viên đại học thường chỉ có 3-4 tháng thực tập, nhưng chính việc thực tập nhà trường và cả sinh viên đều đang coi nhẹ, coi đó chỉ là vấn đề thủ tục. Có báo cáo thực tập, có dấu đỏ đánh giá tốt thế là xong. Quá nhiều sinh viên không hề thực tập mà có thể nhờ người quen làm báo cáo, mua báo cáo, thậm chí mua cả con dấu đóng vào báo cáo thực tập. Thế là xong. Đến khi đi làm thì lại không làm được việc.

 

Quay trở lại vấn đề đào tạo nội bộ. Do đó, đứng trước việc đào tạo nhân lực để đáp ứng yêu cầu của công việc. Doanh nghiệp phải nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo. Nhân viên mới tuyển vào có thể có một bảng thành tích học tập tốt, nhưng nếu không được đào tạo, bổ sung thì sẽ nhanh chóng trở thành lạc hậu, không đáp ứng được công nghệ mới, quy định mới. Qua kinh nghiệm bản thân, những nơi nào thường xuyên đào tạo, coi trọng việc đào tạo, có quỹ kinh phí đào tạo tốt thì nơi đó sẽ thường xuyên xuất hiện những nhân tố mới, lao động giỏi, quản lý giỏi. Và ngược lại.

 

Có rất nhiều hình thức đào tạo nội bộ. Đầu tiên, doanh nghiệp cần xây dựng được một quy trình đào tạo bài bản, gồm phòng ban phụ trách đào tạo, đơn vị đào tạo, địa điểm, kinh phí đào tạo, lộ trình đào tạo, mục đích đào tạo…Ví dụ, nhân viên mới tuyển dụng cần có quá trình đào tạo hội nhập, giới thiệu cho nhân viên hiểu về văn hóa doanh nghiệp, lịch sử hình thành và phát triển, kế hoạch trong tương lai, các quy định, nội quy làm việc của doanh nghiệp…

 

Đối với nhân viên cũ, cần đào tạo để cập nhật những kiến thức mới, công nghệ mới, bổ sung kỹ năng và hướng phát triển. Nhân viên không được đào tạo về hướng phát triển thì sẽ mãi chỉ là nhân viên, và qua thời gian thì động lực làm việc sẽ bị giảm sút, dẫn đến hiệu quả công việc không đảm bảo.

 

Vấn đề đào tạo nội bộ là cả một vấn đề lớn. Doanh nghiệp phải nhận thức được tầm quan trọng. Đối với các đơn vị không có nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo thì cần phải có sự đầu tư, hoặc thuê đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến thì đơn vị tư vấn không thật sự hiệu quả bằng việc doanh nghiệp có cán bộ chuyên trách, bởi sự hiểu biết về nội tại của doanh nghiệp sẽ dễ nhìn nhận được vấn đề hơn.

 

Đào tạo bên ngoài được triển khai khi nguồn nhân lực nội tại không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu. Ví dụ, đào tạo văn bằng 2, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng, đào tạo công nghệ mới…Việc làm việc với các đơn vị đào tạo chuyên môn là một giải pháp hợp lý. Việc này cần đánh giá kỹ mức đầu tư kinh phí đào tạo, năng lực đơn vị đào tạo và nhân sự được cử đi đào tạo.

 

Nhiều đơn vị khi cử nhân viên đi đào tạo, bỏ ra một chi phí đáng kể nhưng thiếu những ràng buộc đã dẫn đến việc khi nhân sự học xong không làm việc cho doanh nghiệp, dẫn đến doanh nghiệp bị tốn kém, mất thời gian, thiệt hại…Cho nên, cần có một quy trình, các văn bản ràng buộc, cam kết rõ ràng.

 

Triển khai đào tạo, doanh nghiệp phải có một kế hoạch chi tiết, rõ ràng, đánh giá mức độ quan trọng của công tác đào tạo, lựa chọn hình thức đào tạo, và hướng phát triển cho nhân viên: đào tạo để làm gì, tiềm năng sau đào tạo như thế nào. Có nhận thức và thật sự quan tâm đến công tác đào tạo thì đào tạo mới có thể có hiệu quả. Nói không ngoa rằng, các doanh nghiệp quan tâm sâu sắc đến đào tạo là các doanh nghiệp có nguồn nhân lực đảm bảo, ổn định.


Nguyễn Thanh LiêmCác tin bài liên quan

Desigh by Thiết kế website