Chính sách

Chính sách vi phạm trong doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp có một chế độ, chính sách khác nhau. Mỗi ông chủ có một phong cách làm việc, cách quản trị doanh nghiệp khác nhau. Điều này dẫn đến việc người lao động đi tìm việc sẽ phải lựa chọn mô hình doanh nghiệp (cách làm việc của ông chủ) phù hợp với mình. Vậy, có hay không chuyện người lao động chọn mô hình làm việc?

Quan điểm xây dựng chế độ chính sách trong doanh nghiệp

Xây dựng chế độ chính sách trong mỗi doanh nghiệp có nhận thức khác nhau tùy vào trình độ, quan điểm của nhà quản lý. Tuy nhiên, trong điều kiện ngày nay việc nhận thức về các chế độ chính sách trong doanh nghiệp đang có những đổi thay tích cực.

Desigh by Thiết kế website