Đào tạo

Đào tạo là chiến lược phát triển

Có 2 hình thức đào tạo chính trong doanh nghiệp. Một là đào tạo nội bộ. Hai là đào tạo từ bên ngoài.

Chuẩn bị một buổi đào tạo

Ngày nay, với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, các chương trình đào tạo đã trở nên hiệu quả hơn, hiệu quả trong việc truyền đạt, tiếp thu và hiệu quả trong việc thu xếp thời gian, địa điểm, hình thức đào tạo

Desigh by Thiết kế website